Coca als oplossing

Het belang van het destigmatiseren van coca Zuid-Amerika wordt de afgelopen decennia achtervolgd door geweld en corruptie als gevolg van drugshandel en het beleid erop. In landen waar coca groeit, zoals Colombia en Peru, ligt de focus op het controleren van de drugstoevoer op het bestrijden van de cocateelt. Uit het monitoringrapport van het UNODC bleek […]

Racisme en beeldvorming

Politiekorpsen beargumenteren dat het staande houden van etnische minderheden gerechtvaardigd is, daar zij oververtegenwoordigd zouden zijn in de criminaliteit. Fairtrade Coke werpt zijn neus in etnisch profileren en de drugscriminaliteit en moedigt politiek, de politie en burgers met een andere bril naar drugshandel te kijken.   Het beeld bestaat dat etnische minderheden de drugshandel domineren. […]

[:nl]Op zoek naar fairtrade cocaïne? Dan moeten we je teleurstellen: fairtrade coke bestaat niet. De productie en handel in cocaïne veroorzaken wereldwijd problemen. Achter een lijntje coke schuilt veel bloed, geweld, corruptie en ecologische destructie. Is een half uur plezier dat waard? De decennialange durende war on drugs heeft gefaald: de vraag naar cocaïne is onverminderd gebleken en […]