Coca as a solution

The War on Drugs policy is focused on the production side. One of its means is to destroy coca plantations in countries where coca is cultivated. This 30 year old policy has proven to be ineffective. Which is why we should look at constructive alternatives. Solutions that do not focus on the dangers of coca, […]

Racisme en beeldvorming

Politiekorpsen beargumenteren dat het staande houden van etnische minderheden gerechtvaardigd is, daar zij oververtegenwoordigd zouden zijn in de criminaliteit. Fairtrade Coke werpt zijn neus in etnisch profileren en de drugscriminaliteit en moedigt politiek, de politie en burgers met een andere bril naar drugshandel te kijken.   Het beeld bestaat dat etnische minderheden de drugshandel domineren. […]

[:nl]Op zoek naar fairtrade cocaïne? Dan moeten we je teleurstellen: fairtrade coke bestaat niet. De productie en handel in cocaïne veroorzaken wereldwijd problemen. Achter een lijntje coke schuilt veel bloed, geweld, corruptie en ecologische destructie. Is een half uur plezier dat waard? De decennialange durende war on drugs heeft gefaald: de vraag naar cocaïne is onverminderd gebleken en […]