Missie en Visie

Missie: Het doel is om een platform te creëren om de problemen bespreekbaar te maken en mensen uit verschillende hoeken mee te laten denken over de schadelijke gevolgen van cocaïneconsumptie. Daarnaast trekt Fair Trade Coke op diverse, ludieke manieren de aandacht van de (potentiële) gebruiker voor de achtergrond van hun feestpoeder.

Visie: In een tijd van globalisering staan we wereldwijd in verbinding met elkaar. De problemen elders in de wereld staan niet los van ons gedrag hier. Als consumenten in een welvarend land en burgers van een sterke overheid, zijn wij deels verantwoordelijk voor problemen die veroorzaakt worden door onze consumptie.