Publications

To prevent violence and safeguard the quality of a risky product, we need to regulate cocaine. But how?

The fact that drugs are illegal leaves us with crime, environmental crime, violence and untraceable money flows. The only way to reduce crime and to control the quality of a risky product, is to regulate the production and sales of cocaine. In Parool a summary on how to regulate the cocaine market.

Why do we support a policy that is based on colonial ideas?

The imperialist policy of the prohibition of the coca plantDSC07460 bewerkt
Centuries before colonization it was celebrated throughout South America that coca is a healthy plant with nutritional and medicinal qualities. But in the eyes of the colonizer, the consumption of coca was perceived as a barbarian and inferior custom. Read more…

Why a coca plantation in Bolivia has nothing to do with the violence of cocaine

When thinking of drug trade, associations with violence and crime rise to the mind. In Bolivia, I went to the source of our cocaine and visited an illegal coca plantation. Student and part-time coca farmer Fernando* invited me to assist him planting his coca. Here, however, I didn’t experience the crime and aggression we’re conditioned with by media. Instead, I experienced solidarity and freedom. Read More…

Hommage aan de cocaboer – Waarom een cocaplantage in Bolivia niks te maken heeft met het DSC07460 bewerkt

geweld uit de cocaïneketen

‘Bolivia produceert cocaïne, maar er zijn weinig Bolivianen die het consumeren. Er is geen interesse in cocaïne, niet zoals in de VS of in Europa. Nog geen procent van de Boliviaanse bevolking heeft weleens cocaïne geprobeerd’

Coca sí cocaina no? Onderzoek naar het reguleringsbeleid in Bolivia DSC05966

Coca is een plant met enorm veel potentieel. Het heeft gezondheidsvoordelen voor de consument en is economisch gezien een lucratief gewas voor landen waar coca groeit. Als voorstander voor het openen van een internationale markt voor cocaproducten onderzocht ik in Bolivia de praktijk van het reguleringsbeleid. Helaas blijkt de praktijk corrupt en zelfs gewelddadig. Desondanks moeten we internationaal gezien dit beleid blijven toejuichen.

Coca is veel meer dan de grondstof voor cocaïnecocathee

Door het universele verbod op coca worden cocaplantages in Zuid-Amerika verwoest, waardoor kwetsbare boeren hun levensonderhoud verliezen. En dat terwijl coca tal van gezondheidsvoordelen kan bieden.

HP/De Tijd: Dankzij haar witte broer hangt er een onterecht stigma rond de cocaplant:

Dankzij haar witte broer hangt er een onterecht stigma rond de cocaplant

HP/De Tijd: Het verschil tussen coca en cocaïne volgens Colombianen:

Dit is volgens Colombianen het verschil tussen de cocaplant en cocaïne

Volkskrant – Etnisch profileren en drugscriminaliteit:

“Het beeld bestaat dat etnische minderheden de drugshandel domineren. Media, ook kwaliteitskranten, werpen de populaire term ‘mocro-maffia’ op, waarbij drugscriminaliteit in één term wordt verbonden aan de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap. Etnisch profileren in drugscriminaliteit is al tientallen jaren in de VS een probleem. Hoewel in de VS de witte bevolking vaker drugs gebruikt, hebben zwarte jongeren 10 keer zoveel meer kans gearresteerd te worden voor drugsovertredingen.”

Bedrock – Een lijntje cocaïne snuiven is een stuk schadelijker dan je denkt:

https://www.bedrock.nl/2017/05/06/schadelijk-cocaine-wereld/

OneWorld –  Artikel met uitleg over de beweegredenen van Fair Trade Coke:

“Waar de consument – op het risico van verslaving na – weinig gevaar loopt, kun je dat niet zeggen van de producenten en smokkelaars. Vanaf de cocaplantage in Peru tot aan de voordeur van de consument is de productie- en smokkelketen een risicovol en vaak levensbedreigend kat-en-muisspel. Het feest kan pas beginnen als de cocaïne uit de auto van de dealer is en in handen van de consument ligt. En dan heeft de drug een complex traject afgelegd via illegale ontbossing, in duistere kelders, over oceanen en door meerdere continenten. Bij kleding en voedingsmiddelen als chocola en bananen is er voldoende aandacht voor de uitbuiting binnen de productieketen, waarom niet bij cocaïne?”

OneWorld – FTC over UNGASS 2016:

“Zoals met veel internationale bijeenkomsten is het de vraag of UNGASS 2016 écht iets gaat veranderen. De internationale bijeenkomsten over drugs waren tot nu toe meestal niet meer dan een bevestiging van de huidige aanpak en de onderhandelingen voor UNGASS 2016 zijn achter gesloten deuren al maanden aan de gang. Toch zou UNGASS 2016 een keerpunt kunnen worden. De onvrede over het huidige mondiale drugsbeleid is nog nooit zo groot geweest.”

Vrij Nederland – Is fair trade cocaïne mogelijk?

‘LAAT COCABLADEREN TOE.’

Institute (TNI) is fairtrade cocaïne voorlopig politiek onhaalbaar. Wat wel interessant zou zijn, denkt ze, is het toelaten van cocabladeren, de grondstof van cocaïne. ‘Het gebruik van cocabladeren berokkent geen schade aan gebruikers. Coca kauwen of pruimen heeft een mild stimulerende werking, vergelijkbaar met een kop sterke koffie. Ook als thee is coca interessant.’ Op dit moment is de internationale handel in cocabladeren verboden. ‘Als we het cocablad toelaten, krijgen cocaboeren een alternatieve afzetmarkt. Bovendien denk ik dat de beschikbaarheid van coca de vraag naar cocaïne kan doen dalen.’ “

Het Parool, maandag 21 december 2015: Wel of geen witte kerst?

Het Parool

“Wel of geen witte kerst? De consumptie gebeurt hier, maar de grootste problemen -zoals criminaliteit, corruptie, verslaving – doen zich voor in de productielanden in Zuid-Amerika en op smokkelroutes in Midden-Amerika en nu ook West-Afrika. Bij kleding, chocola en bananen is er voldoende aandacht voor de uitbuiting binnen de productieketen, waarom niet bij cocaïne?”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
INSTAGRAM
LinkedIn