Racisme en beeldvorming

Politiekorpsen beargumenteren dat het staande houden van etnische minderheden gerechtvaardigd is, daar zij oververtegenwoordigd zouden zijn in de criminaliteit. Fairtrade Coke werpt zijn neus in etnisch profileren en de drugscriminaliteit en moedigt politiek, de politie en burgers met een andere bril naar drugshandel te kijken.   Het beeld bestaat dat etnische minderheden de drugshandel domineren. […]