Racisme en beeldvorming

Politiekorpsen beargumenteren dat het staande houden van etnische minderheden gerechtvaardigd is, daar zij oververtegenwoordigd zouden zijn in de criminaliteit. Fairtrade Coke werpt zijn neus in etnisch profileren en de drugscriminaliteit en moedigt politiek, de politie en burgers met een andere bril naar drugshandel te kijken.   Het beeld bestaat dat etnische minderheden de drugshandel domineren. […]

Are you looking for fair trade cocaine? Unfortunately, we have to disappoint you. There is no fair trade cocaine. The trade of cocaine and its repressive policy cause many problems in the global South. A line of cocaine tells a lot of bloody stories, in which crime, corruption and ecological destruction are standing out. The War on Drugs has failed; despite prohibition the […]