Coca als oplossing

Het belang van het destigmatiseren van coca Zuid-Amerika wordt de afgelopen decennia achtervolgd door geweld en corruptie als gevolg van drugshandel en het beleid erop. In landen waar coca groeit, zoals Colombia en Peru, ligt de focus op het controleren van de drugstoevoer op het bestrijden van de cocateelt. Uit het monitoringrapport van het UNODC bleek […]