West-Afrika

West-Afrika het nieuwe Mexico?

25% van alle cocaïne in Europa komt via West-Afrika. Dit is een groot probleem voor West-Afrika. Verschillende internationale organisaties uiten hun zorgen over dat West-Afrika het nieuwe Mexico wordt. Naast de al bestaande problemen van armoede, honger, corruptie en een slecht functionerende gezondheidszorg kan het de criminaliteit aangevoerd door drugskartels en het groeiende aantal verslavingen er niet bij hebben. Kofi Annan heeft daarom de West African Commission on Drugs opgericht om het drugsprobleem in West-Afrika te tackelen.

West-Afrika alternatieve doorvoerroute

De handelsroute van cocaïne naar Europa verliep doorgaans van het Andesgeboorte richting de Caribische eilanden naar Europa. Door de vergrote kans op onderschepping door Europese marechaussees is er een alternatieve doorvoerroute ontwikkeld via West-Afrika. Om het vervolgens over land, ter zee of in de lucht Europa in te krijgen.

Het ontwikkelen van een alternatieve doorvoerroute wordt ook wel het ballon-effect genoemd: Waar druk wordt uitgeoefend op één plek, verplaatst de lucht zich naar een andere plek in de ballon. Maar de hoeveelheid lucht in de ballon blijft evenveel. Dit geldt ook voor cocaïnebestrijding: Als je het op een bepaalde plaats de kop indrukt, ontwikkelt het zich elders verder en de hoeveelheid is onveranderd.

West-Afrika is een makkelijk doelwit voor drugshandel: Inmiddels komt 25% van de totale cocaïne via West-Afrika Europa binnen. Dit komt niet door de geografische ligging, maar is het gevolg van zwakke overheden, slechte rechtshandhaving en corruptie.

Voor mensen die via de legale weg hun gezin of zichzelf niet in hun onderhoud kunnen voorzien, biedt illegale smokkel een uitweg. West-Afrika is een arme regio, waardoor veel mensen verleid worden om makkelijk geld te verdienen. Je huur niet kunnen betalen, het schoolgeld van je kinderen niet kunnen opbrengen, de ziekenhuiskosten voor een familielid of een schuld aflossen; drugssmokkel is overleven. Voor de individuele drugs mule is het begrijpelijk over te gaan op smokkel, maar voor de samenleving als geheel heeft het grote schadelijke consequenties voor de veiligheid, gezondheid en economische ontwikkeling.

In corrupte regio’s zijn overheidsfunctionarissen makkelijk omkoopbaar, wat maakt dat bijvoorbeeld douaniers een geldbedrag aannemen om de cocaïne over de grens te laten passeren. Dit geldt ook voor agenten, politici en rechters. Hierdoor staat rechtshandhaving op losse schroeven en biedt het vrije baan voor criminaliteit. Dus ook voor drugssmokkel.

Gevolgen voor de samenleving

Sommige gebieden in West-Afrika zijn in handen van terroristische organisaties. Ook deze worden omgekocht om de smokkelaar van A naar B te laten gaan. Hoe meer geld terroristische organisaties krijgen, hoe meer invloed zij hebben. En hoe machtiger terroristen zijn des te sterker de rechtshandhaving moet zijn om hun burgers te beschermen tegen terrorisme. En dat ontbreekt in West-Afrika. Europees cocaïnegebruik versterkt machtspositie van terroristische organisaties, verzwakt de rechtshandhaving en de veiligheid van de burgers.

Hoewel West-Afrika economische en politieke vooruitgang boekte, vormt deze externe belasting een bedreiging voor de al bestaande interne uitdagingen. Dit geldt ook voor de gezondheidszorg. Waar landen betrokken raken in de smokkel, groeit het aantal drugsverslaafden. In Guinee-Bissau, Ghana en Nigeria zijn het aantal –geregistreerde- verslaafden gestegen. Een zwak georganiseerde gezondheidszorg kan, naast de bestaande gezondheidsproblemen, de opvang voor deze mensen niet dragen.

In West-Afrika geldt de man als kostwinner. Maar als mannen vastzitten voor drugssmokkel of niet kunnen werken door hun drugsverslaving, heeft dit direct impact op de economische ontwikkeling op samenlevingsniveau. Als de man afwezig is of zijn verantwoordelijkheden voor het gezin niet kan nakomen dan is er geen inkomen voor vrouw en kinderen. Hierdoor moeten kinderen eerder van school om bij te dragen aan het gezinsonderhoud. Een vader die betrokken is in drugssmokkel levert veel stress op in het gezin en in een gemeenschap als geheel. Een verhoogde criminaliteit, toename van geweld en drugsmisbruik heeft een direct effect op gezinnen, schoolparticipatie, economische ontwikkeling en sociale cohesie.

Dit is een groot probleem voor West-Afrika. Verschillende internationale organisaties uiten hun zorgen over dat West-Afrika het nieuwe Mexico wordt. In Mexico zijn er 154.345 drugsgerelateerde moorden gepleegd, waaronder vele burgers. Dit willen we in West-Afrika voorkomen, toch?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
INSTAGRAM
LinkedIn